Category: Dogodki

20 objave

AI generated by BrianPenny from Pixabay

Repozitoriji za raziskovalne podatke

Predavatelj: prof. dr. Milan Ojsteršek (FERI UM) in mag. Janez Brezovnik (FERI UM) Vsebina: Večina financerjev zahteva, da morajo raziskovalci objaviti raziskovalne podatke, ki so rezultati javno financiranih raziskav, v […]

Laptop by SCY from Pixabay

Podatkovne objave v odprti znanosti

Predavateljici: dr. Sonja Bezjak (ADP), mag. Irena Vipavc Brvar (ADP) Vsebina: Raziskovalci analize podatkov in postopke raziskovanja predstavijo v publikacijah, medtem ko podatki ostajajo neobjavljeni, čeprav predstavljajo podlago za znanstvena […]

Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki

Predavatelj: Peter Čerče (ZRS Koper) Vsebina: Raziskovalni procesi se med znanstvenimi vedami in raziskovalnimi področji razlikujejo, pogosto pa jim je skupno, da vključujejo preverjanje modela ali hipoteze z uporabo raziskovalnih […]

Kako lahko uporabim superračunalnik?

Predavatelj: Dejan Valh (IZUM) Vsebina: Predstavili bomo splošne razloge za uporabo superračunalnika, možnosti, ki jih imajo raziskovalci, da pridobijo znanje za njegovo uporabo, ter možnosti za pridobitev dostopa do superračunalnikov […]

Evropski oblak odprte znanosti (EOSC)

Predavatelja: mag. Irena Vipavc Brvar (ADP) in Marko Drobnjak (Arnes) Vsebina: Predstavili bomo bo koncept EOSC-a, njegovo vizijo, delovanje združenja EOSC Association in njegovih delovnih skupin ter potek tripartitnega delovanja, torej […]

Slovenska skupnost odprte znanosti

Predavateljica: mag. Dunja Legat (Univerzitetna knjižnica Maribor) Vsebina: Slovenska skupnost odprte znanosti je formalna mreža slovenskih raziskovalnih organizacij in infrastruktur s skupnim ciljem spodbujanja in podpore praksam odprte znanosti v […]