Category: Dogodki

11 posts

Slovenska skupnost odprte znanosti

Predavateljici: mag. Dunja Legat in Brina Klemenčič (Univerzitetna knjižnica Maribor) Vsebina: Slovenska skupnost odprte znanosti je formalna mreža slovenskih raziskovalnih organizacij in infrastruktur s skupnim ciljem spodbujanja in podpore praksam […]

Nacionalna zakonodaja odprte znanosti

Predavatelja: Miro Pušnik (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani), dr. Ivan Skubic (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije) Vsebina: V predstavitvi bomo opisali slovensko znanstveno politiko na področju odprte […]

Nacionalna infrastruktura odprte znanosti

Predavatelja: prof. dr. Milan Ojsteršek (FERI UM), Peter Čerče (ZRS Koper) Vsebina: Predstavili bomo nekatere bistvene elemente nacionalne infrastrukture odprte znanosti, ki jih navaja 12. člen Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega […]

Storitve Arnes v podporo odprti znanosti

Predavatelji: Marko Drobnjak, Damjan Harisch, Urša Vodopivec, Aleksander Mihičinac (vsi Arnes) Vsebina: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Arnes) je javni infrastrukturni zavod, ki zagotavlja omrežne storitve organizacijam s področij raziskovanja, izobraževanja […]

Temeljna načela delovanja kOAlicije S

Predavatelja: mag. Miro Pušnik in Maja Vihar (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani)  Vsebina: Predstavili bomo temeljna načela in politike kOAlicije S. 4. septembra 2018 je skupina nacionalnih financerjev znanstvenoraziskovalnega […]

Nezaupanja vredne založniške prakse

Predavatelj: mag. Miro Pušnik (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani)  Vsebina: Sodobno znanstveno založništvo se srečuje s praksami, ki lahko imajo neželene posledice za raziskovalce, njihove institucije in financerje. Predstavili […]

Uvod v ravnanje z raziskovalnimi podatki

Predavateljici: dr. Sonja Bezjak in mag. Irena Vipavc Brvar (Arhiv družboslovnih podatkov)  Vsebina: Predavanje bo potekalo v okviru izobraževanj na temo odprte znanosti, ki jih organizira Univerza v Ljubljani. Obravnavalo […]

Platforma za odprte objave Open Research Europe

Predavatelj: mag. Miro Pušnik Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani)   Vsebina: V predstavitvi bomo spoznali možnost odprtih objav na platformi Open Research Europe (ORE). ORE je platforma Evropske komisije, namenjena […]