ČLANI KONZORCIJA

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (poslovodeči partner)
Kontaktna oseba: dr. Tea Romih
tea.romih [at] ctk.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani
Kontaktna oseba: dr. Mojca Kotar
mojca.kotar [at] uni-lj.si
 

 

Univerza v Mariboru
Kontaktna oseba: Iza Jugovec
iza.jugovec [at] um.si
 

Univerza na Primorskem
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Jonatan Vinkler
jonatan.vinkler [at] upr.si

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Katarina Krapež
katarina.krapez [at] fis.unm.si 

Geološki zavod Slovenije
Kontaktna oseba: dr. Petra Gostinčar
petra.gostincar [at] geo-zs.si 

Gozdarski inštitut Slovenije
Kontaktna oseba: prof. dr. Tom Tomislav Levanič
tom.levanic [at] gozdis.si 

Institut “Jožef Stefan”
Kontaktna oseba: dr. Luka Šušteršič
luka.sustersic [at] ijs.si 

Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana
Kontaktna oseba: dr. Jurij Mlačnik
jurij.mlacnik [at] hidroinstitut.si 

Inštitut za narodnostna vprašanja
Kontaktna oseba: dr. Sofija Zver
sofija.zver [at] guest.arnes.si 

Inštitut za novejšo zgodovino
Kontaktna oseba: dr. Andrej Pančur
andrej.pancur [at] inz.si 

Kemijski inštitut
Kontaktna oseba: Lilijana Grah
lili.grah [at] ki.si

Kmetijski inštitut Slovenije
Kontaktna oseba: Lili Marinček
lili.marincek [at] kis.si

Nacionalni inštitut za biologijo
Kontaktna oseba: doc. dr. Anže Županič
anze.zupanic [at] nib.si 

Pedagoški inštitut
Kontaktna oseba: Polona Ramšak Zaviršek
polona.ramsak [at] pei.si 

Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto
Kontaktna oseba: prof. dr. Janez Povh
janez.povh [at] rudolfovo.eu  

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Kontaktna oseba: dr. Simon Koblar
simon.koblar [at] uirs.si 

Zavod za gradbeništvo Slovenije
Kontaktna oseba: Lucija Nared
lucija.nared [at] zag.si 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Kontaktna oseba: dr. Jerneja Fridl
jerneja.fridl [at] zrc-sazu.si 

Znanstveno-raziskovalno središče Koper 
Kontaktna oseba: Peter Čerče
peter.cerce [at] zrs-kp.si 

Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje
Kontaktna oseba: prof. dr. Uroš Pinterič
info [at] zis.si