Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki

Predavatelj: Peter Čerče (ZRS Koper)

Vsebina: Raziskovalni procesi se med znanstvenimi vedami in raziskovalnimi področji razlikujejo, pogosto pa jim je skupno, da vključujejo preverjanje modela ali hipoteze z uporabo raziskovalnih podatkov. Odgovorno ravnanje z raziskovalnimi podatki je osnova za uspešno izvedbo raziskav. Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (NRRP) pa je dokument, ki naj ga raziskovalna skupina pripravi pred začetkom izvajanja raziskave in v katerem predvidi vse pomembne aspekte tekom celotnega življenjskega kroga raziskovalnih podatkov. NRRP lahko raziskovalna skupina v času trajanja projekta po potrebi spreminja in dopolnjuje, saj pred izvedbo ni vselej mogoče predvideti vseh okoliščin raziskave. Predstavili vam bomo ključne elemente NRRP, predloge, ki jih imajo v ta namen pripravljene nekateri financerji raziskovalnega dela ter pripomočke in orodja za pripravo ustreznega NRRP.

Dogodek je minil. Posnetek si lahko ogledate na POVEZAVI.

  • Datum: 21.03.2024
  • Kdaj: 10:30 - 12:00 (Europe/Ljubljana)