GeoNetwork platforma za kraške multidisciplinarne (meta)podatke

Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU

Predavatelja: dr. Magdalena Năpăruş-Aljančič (IZRK ZRC SAZU) in Žan Kafol (IZRK ZRC SAZU / kafol.net)

Vsebina: IZRK metapodatkovni portal je nastal med letoma 2021 in 2022 na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU s pomočjo odprtokodne platforme GeoNetwork. Arhitektura portala je skladna s podatkovnimi načeli FAIR ter hrani različne podatkovne zbirke, baze podatkov, raziskovalna mesta in instrumente, virtualne laboratorije in programske kode. Portal ponuja (meta)podatke za multidisciplinarne raziskave, ki pokrivajo vsa področja in funkcionalnosti kraške krajine. Portal zagotavlja časovno in prostorsko povezavo med določenimi mesti in njihovimi podatki v okviru treh glavnih projektov: RI-SI-LifeWatch, RI-SI-EPOS, eLTERRI.

Več informacij in prijava: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_rSEi2c1mS9CC36LYmIOOig

  • Datum: 30.05.2024
  • Kdaj: 10:30 - 12:00 (Europe/Ljubljana)
  • Lokacija: Prek aplikacije Zoom

Organizatorji

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani