Celostna grafična podoba

Za namen projekta se je izdelala tudi grafična celostna podoba, ki vizualno predstavlja krovno podobo. Mediji in partnerji lahko na tem mestu najdejo grafične elemente, ki jih bodo lahko uporabili pri komunikaciji in objavah.

 

Krovni znak projekta

 

Povezave do datotek

Priročnik Celostne grafične podobe SPOZNAJ
Znak SPOZNAJ barvni (vektorski zapis)
Znak SPOZNAJ barvni (bitmap zapis)
Znak SPOZNAJ za uporabo na temnih podlagah (vektorski zapis)
Znak SPOZNAJ za uporabo na temnih podlagah (bitmap zapis)
Znaki pridruženih partnerjev (vektorski zapis)
Znaki pridruženih partnerjev (bitmap zapis)