Koalicije in inciative (kOAlicija S, Koalicija CoARA)

Odprta znanost se na mednarodni ravni razširja tudi prek pobud, ki se jim pridružijo raziskovalne organizacije in financerji raziskovalne dejavnosti. V zadnjih letih imata pomemben vpliv kOAlicija S (cOAlition S) in koalicija CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment). 

kOAlicija S je pobuda združenja evropskih financerjev raziskav Science Europe, ki je postala mednarodna. Njena zahteva za takojšen odprti dostop do recenziranih publikacij iz sofinanciranih raziskav je postala del določil o odprti znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru, vplivala pa je tudi na določila ZDA (Urada za politiko znanosti in tehnologije pri Beli hiši). Članica kOAlicije S je tudi Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS). 

Pobudo za spremembo vrednotenja raziskovalne dejavnosti je sprožila Evropska komisija, nastala je Koalicija za napredek vrednotenja raziskav (Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA). Člani koalicije CoARA iz Slovenije so ARIS, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novem mestu, Institut Jožef Stefan, Inštitut za novejšo zgodovino, Pedagoški inštitut in Društvo Mlada akademija. 

Slovenski financer raziskovalne dejavnosti in javne raziskovalne organizacije se aktivni v različnih mednarodnih pobudah: