Kako do integriranih storitev za podporo raziskavam v dobi odprte znanosti / Towards Integrated Research Support Services in the Era of Open Science

Teamwork by Jason Goodman from Unsplash

Predavateljica: dr. Alenka Prinčič, Knjižnica Univerze v Leidnu

Vsebina (slovenščina): Akademske ustanove so v zadnjem desetletju hitro razvijale svoje storitve kot odziv na vse bolj kompleksno raziskovalno okolje v času odprte znanosti. Trenutno so v ospredju podpornih storitev upravljanje raziskovalnih podatkov, odprto objavljanje in storitve za povečanje odmevnosti raziskav, vendar je celoten spekter večplasten. S predstavitvijo želimo omogočiti ažuren vpogled v obseg raziskovalnih podpornih storitev v univerzitetnih knjižnicah na Nizozemskem. Ta obsega rast uveljavljenih področij raziskovalne podpore ter nastajajočo raziskovalno podporo na področju digitalnih podatkov in tehnologij umetne inteligence. Ne želimo priporočati ene univerzalne rešitve za organizacijo raziskovalnih storitev, temveč orisati delitev med centraliziranimi in decentraliziranimi modeli storitev.

Vsebina (angleščina): Academic institutions have rapidly evolved their services in the last decade in response to an increasingly complex research landscape in the era of open science. Research data management, open publishing, and research impact services are the current focus of support, yet the full scope is much more versatile. This presentation aims to give an up-to-date view of the extent of research support services at university libraries in the Netherlands. This includes growth of established research support areas as well as emerging research support in the areas of digital data and AI technologies. This presentation does not aim to recommend the ‘one size fits all’ approach to organizing research services, but rather sketches the split between centralized and decentralized service models.

Več informacij in prijava: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_M75mx6kcQuO8kYE0PEgMPw

  • Datum: 13.06.2024
  • Kdaj: 10:30 - 12:00 (Europe/Ljubljana)
  • Lokacija: Prek aplikacije Zoom

Organizatorji

Centralna tehniška knjižnica UL in Univerzitetna knjižnica Maribor