Konzorcijski partnerji projekta SPOZNAJ v medijih

April 2024

Projekt SPOZNAJ se javnosti predstavlja tudi preko svojih konzorcijskih partnerjev in njihovih aktivnosti v povezavi z odprto znanostjo.

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper

ZRS Koper je del svojih aktivnosti predstavil bralcem Primorskih novic na njihovem spletnem portalu. Eden od pomembnih stebrov odprte znanosti je t. i. občanska znanost, pri kateri se zainteresirana javnost aktivno vključuje v različne faze raziskovalnega dela. Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper ima z vključevanjem javnosti v raziskovalno delo bogate izkušnje. Zainteresirana javnost sodeluje pri raziskavah nekaterih inštitutov matične ustanove.

Kot enega od primerov so omenili sodelovanje Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper z lokalnimi pridelovalci oljk in oljčnega olja. Inštitut skuša z rezultati svojih raziskav pomagati lokalnim pridelovalcem, hkrati pa prispevati k dvigu kakovosti oljčnega olja.

Več lahko preberete na povezavi:

https://primorske.svet24.si/plus/na-valovih-znanja/boljse-razumevanje-med-znanstveno-skupnostjo-in-ja

Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto

Svoje aktivnosti je v oddaji Smo dobri gospodarji na TV Vaš kanala predstavilo tudi Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto. V svojem dveletnem delovanju so izvedli že številne projekte v povezavi z industrijo in gospodarstvom. Kot je povedal direktor Rudolfovega dr. Janez Povh, je njihovo poslanstvo, da sooblikujejo visokotehnološko znanje in ga prenašajo v gospodarstvo. Tako je kot zelo pomemben projekt, pri katerem sodelujejo, omenil tudi projekt SPOZNAJ.

Prispevek si lahko ogledate na povezavi:

https://vaskanal.com/smo-dobri-gospodarji-2-april-2024/