Temeljna načela delovanja kOAlicije S

Predavatelja: mag. Miro Pušnik in Maja Vihar (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani) 

Vsebina: Predstavili bomo temeljna načela in politike kOAlicije S. 4. septembra 2018 je skupina nacionalnih financerjev znanstvenoraziskovalnega dela ob podpori Evropske komisije in Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) ustanovila kOAlicijo S kot pobudo za uresničitev popolnega in takojšnjega odprtega dostopa do raziskovalnih publikacij, ki so jo poimenovali Načrt S. Načrt S vsebuje 10 pomembnih načel, kOAlicija pa je aktivna tudi na drugih področjih uvajanja sodobnih metod znanstvene komunikacije, kot je npr. strategija ohranjanja avtorskih pravic (ang. rights retention strategy). 

Dogodek je minil. Posnetek si lahko ogledate na POVEZAVI.

  • Datum: 26.10.2023
  • Kdaj: 10:30 - 12:00 (Europe/Ljubljana)
  • Lokacija: Prek aplikacije Zoom

Organizatorji

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

Ostali dogodki