Nacionalna infrastruktura odprte znanosti

Predavatelja: prof. dr. Milan Ojsteršek (FERI UM), Peter Čerče (ZRS Koper)

Vsebina: Predstavili bomo nekatere bistvene elemente nacionalne infrastrukture odprte znanosti, ki jih navaja 12. člen Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti. Pozornost bomo namenili predstavitvi Nacionalnega portala odprte znanosti, definiciji vrst repozitorijev ter predstavitvi posameznih slovenskih institucionalnih, splošnih in področnih repozitorijev. Za čim bolj kakovostne informacije o tem, kako lahko repozitoriji omogočijo raziskovalkam in raziskovalcem ravnanje v skladu z načeli odprte znanosti, bodo v razpravi po predstavitvi sodelovali predstavniki repozitorijev. 

Več informacij in prijava:
https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_lyiIvRmKQ_iho-op9LCwPw#/registration

  • Datum: 7 decembra 2023
  • Kdaj: 10:30 - 12:00 (Europe/Ljubljana)
  • Lokacija: Prek aplikacije Zoom