Odpiranje poti za uresničevanje odprte znanosti

Junij, 2023 

Na vladni spletni strani so zapisali, da je Vlada Republike Slovenije kot del Nacionalnega reformnega programa za leto 2023 sprejela dva ključna dokumenta na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in uresničevanja načel odprte znanosti. To sta Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanost in Akcijski načrt za odprto znanost, ki sta skupaj z ReZrIS30 in Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) odziv Slovenije na zastavljene aktivnosti prenove Evropskega raziskovalnega prostora (angleško: European Research Area, ERA) v zadnjih letih. 

Navedli so še, da so objavili javni razpis »Prilagoditev Javnih raziskovalnih organizacij in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti« in da je v vzpostavljen konzorcij vključenih preko 90 odstotkov vseh javnih raziskovalnih organizacij (JRO). 

Več na povezavi: https://www.gov.si/novice/2023-06-06-vlada-odprla-poti-za-uresnicevanje-odprte-znanosti/