Na voljo so obrazložitve vsebinskih rešitev Uredbe o odprti znanosti

Z namenom, da bi deležnike na področju odprte znanosti še dodatno podprli pri urejanju vprašanj uvajanja Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti, so strokovnjaki z Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki so pripravljali uredbo, pripravili tudi obrazložitve vsebinskih rešitev uredbe.

Obrazložitve vsebinskih rešitev uredbe lahko najdete na strani Drugi dokumenti.