Speaker Category: Organizer 1 - CTK

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (Biblioteca tecnica centrale dell'Università di Lubiana)